کارت تخفیف مجموعه بازی سندی

همکاران گرامی جهت دریافت کارت تخفیف مجموعه بازی سندی واقع در مجتمع ایران مال به کانون مهندسین شهریار مراجعه نمایند.

کسب اطلاعات بیشتر ۶۵۲۲۰۵۸۲

کارت تخفیف استخر آبهای طلایی 

ویژه اعضای محترم کانون مهندسان ساختمان شهریار، به اطلاع می‌رساند تعدادی بن تخفیف ۵۰ درصد تخفیف استخر آبهای طلایی اندیشه مجموعه به اعضای کانون به صورت رایگان تقدیم میگردد.روابط عمومی کانون مهندسان شهریار.

کسب اطلاعات بیشتر ۶۵۲۲۰۵۸۲

کارت تخفیف استخر ولایت اندیشه

ویژه اعضای محترم کانون مهندسان ساختمان شهریار، به اطلاع می‌رساند تعدادی بن تخفیف ۵۰ درصد تخفیف استخر ولایت اندیشه مجموعه به اعضای کانون به صورت رایگان تقدیم میگردد. روابط عمومی کانون مهندسان شهریار

کسب اطلاعات بیشتر ۶۵۲۲۰۵۸۲

تور ماسوله

تور خمده دماوند

تور کاشان